Žaidimo taisyklės

Žaidimo „Registruok savo DYSON siurblį – laimėk kompaktišką DYSON Micro siurblį“ taisyklės

  1. ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimą „Registruok DYSON siurblį – laimėk kompaktišką DYSON Micro dulkių siurblį“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Arte Domestica“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 226056360, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 180B-101, LT-03154 Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Registruok savo DYSON siurblį – laimėk kompaktišką DYSON Micro siurblį“  taisykles (toliau Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje https://dysonpromo.eu/lt

  1. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.

2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Arte Domestica“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

  1. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, įsigijęs bet kurį Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje pirktą „DYSON“ siurblį – gali dalyvauti žaidime ir laimėti žaidimo prizus, kurie apibrėžti šių Taisyklių 3.2. punkte.

3.2. Žaidimo prizai: DYSON Micro dulkių siurblys, kurį atsitiktine tvarka gaus vienas asmuo per mėnesį, įsigijęs ir užregistravęs pirkinį svetainėje: https://dysonpromo.eu/lt

3.3. Žaidimo laimėtojas bus atrinktas burtų keliu kiekvieno mėnesio 10 dieną. Žaidimo dalyviai apie laimėjimą informuojami kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu. Negavus atsakymo iš laimėtojo – per 3 darbo dienas bus renkamas kitas nugalėtojas. Prizus laimėtojams nemokamai pristatys kurjeris per 30 dienų.

3.4. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauti gali daugiau negu vieną kartą tuo atveju, jei įsigijo daugiau nei vieną „Dyson“ siurblį laikotarpiu nuo 2022.01.01.

3.5.  Žaidimo dalyvis privalo išsaugoti pirkimo kvitą / dokumentą, kurį reikės pateikti laimėjimo atveju.

3.6.  Registracija žaidimui yra sėkminga – suvedus unikalų pirkinio serijinį numerį, savo elektroninį paštą bei telefono numerį.

3.5. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje https://dysonpromo.eu/lt/taisykles/

3.7. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

  1. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

  1. KITOS SĄLYGOS

5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.

 

Registruoti pirkinį
Registruokite įsigytą DYSON dulkių siurblį ir kas mėnesį laimėkite DYSON Micro siurblį.